• Nederlands
  • English
 
 

Roel Looverie, leraar LO, Virgo Sapiens - Londerzeel

We waren al een tijdje op zoek om extra fietsen op school aan te schaffen, want anders is het onmogelijk om ons in groep te verplaatsen naar de buitenschoolse sportaccommodatie. De kwaliteit van deze fietsen kwam tegemoet aan onze wensen en dus hebben we niet lang getwijfeld. Bij ons stelt het schoolreglement dat elke leerling over een fiets moet beschikken op school, net in functie van de lessen L.O. Wie geen fiets heeft kan die op school uitlenen. Daar staat een bescheiden jaarlijkse som huurgeld tegenover en een waarborg. Hierdoor beschikt de school over cashflow waarmee we nieuwe fietsen kunnen aanschaffen. De fietsen worden bij ons dus toegewezen aan bepaalde leerlingen die er gebruik van maken via ons huursysteem. En zo starten we elke week sportief onze sportlessen.