• Nederlands
  • English
 
 

Jona Van den Bossche, leraar BBOG Woudlucht, Heverlee

Wij zijn de enige basisschool die kon instappen in het proefproject ‘Velo op school’. Kinderen blijven soms tot 14 jaar in het buitengewoon lager onderwijs. Dit zijn soms al grote jongens en meisjes die een grote fiets nodig hebben. Onze school zet erg in op ‘functioneel leren’. Dit houdt in dat we onze leerlingen zoveel mogelijk reële situaties aanbieden om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het leven in onze maatschappij. Zo gaan wij vb. met de fiets naar de winkel of op uitstap. Op deze manier willen we onze leerlingen vaardig maken in het verkeer. Velen onder hen gaan later immers niet met een auto rijden. Door je veilig met de fiets te kunnen verplaatsen, vergroot je je actieradius om werk te vinden en een sociaal netwerk uit te bouwen. Om dit mogelijk te maken, leren we alle kinderen op school fietsen. Dit wordt bij de kleuters al opgenomen en het hele schoolteam zet zich hiervoor in. Het spreekt voor zich dat kwaliteitsvol materiaal essentieel is.